Въвеждане на обучение по предприемачество в начален и прогимназиален етап на училищното образование

Добри практики

За обмен на добри практики с колеги от цялата страна, присъединете се към групите във Фейсбук:

План за действие
Формиране на предприемачески компетентности в училище

Начален етап:

 • Разширяване на обхвата на обучителите в начален етап (ноември – декември 2012г.); /Провеждане на обучение за обучители с участие на действащите обучители; Осигуряване на минимум един обучител във всяка област в страната/;
 • Обучение на учители по места за осигуряване на обучен учител във всяко училище, където има начален курс (октомври 2012г. – юни 2013г.) /Провеждане на обучения по места; Засилване на мотивацията за включване в обученията на отдалечени от столицата и развиващи се с по-бавни темпове области чрез провеждане на инициативи на местно ниво с подкрепата на РИО/;
 • Осъществяване на периодичен обмен на информация между ДАБ и РИО за работата по предприемачество в областта;
 • Създаване на възможности за обмяна на добър опит на местно и национално ниво с подкрепата на МОМН и РИО;
 • Провеждане на открити практики и популяризиране обучението по предприемачество в училище с подкрепата на МОМН и РИО;
 • Провеждане на информационни срещи с директори и експерти от РИО на МОМН за насърчаване обучението по предприемачество в училище.


Прогимназиален етап:

 • Обмяна на добър опит от пилотните училища в работата по предприемачество в прогимназиален етап (септ. 2012г. – март 2013г.);
 • Селекция и обучение на обучители за прогимназиален етап (април 2013г.);
 • Обявяване на обучения по места от обучители за разширяване обхвата на обучението по предприемачество в прогимназиален етап (май–юни 2013г.);
 • Осъществяване на периодичен обмен на информация между ДАБ и РИО за работата по предприемачество в областта;
 • Създаване на възможности за обмяна на добър опит на местно и национално ниво с подкрепата на МОМН и РИО;
 • Провеждане на открити практики и популяризиране обучението по предприемачество в училище с подкрепата на МОМН и РИО;
 • Провеждане на информационни срещи с директори и експерти от РИО на МОМН за насърчаване обучението по предприемачество в училище;
 • Провеждане на Национална конференция за отчитане на резултатите и обмяна на добри практики по примера на конференцията, проведена за начален етап (ноември 2013г.).

По-долу можете да изтеглите справка за обучение учители и обхванати училища по области съответно за начален и пилотно за прогимназиален етап.

Първа национална конференция "Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование"